Bir ‘Çokbilmiş Özne’ Olarak İnsanın Kitabını Yazmak  (Sabah)