İnsanda Daha Fazla Omuz Olmalı mıdır? - Tuğba Eriş (Karga Mecmua)