Krizin Falına Erken Bakan Yazar Sanem Sirer (Radikal)