Safran Foer: “İnsanları Duyarlı Olmaya Değil, Harekete Geçmeye İkna Etmeniz GerekiyorElçin Gen (Birikim Dergisi)