Siren, yaşadığımız çağın parlak ve gelecek vaat eden edebiyatçıları ile çağımıza özgü hassasiyetleriyle öne çıkan usta kalemlerin birleştiği bir mecra. Giderek bölünen ve parçalanan zamanın içinde bir yerlerde kendimize tuttuğumuz ayna. Kitabı gündelik hayattan ayrı düşünmeyenlerin, kurguyla gerçek arasında gidip gidip gelenlerin adresi.

Siren, şimdiki zaman hapishanelerinin duvarlarını aşındırmakta kararlı seslerin yükseldiği bir zemin.

Zamanın çarklarında yitmemek için, pusulamız kitaplarımız.